JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 พ.ค. 2562

หน้าแรก

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
18 พ.ค. 2562

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่คลินิกเฉพาะทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จำนวน 10 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์,อุบลราชธานี
18 พ.ค. 2562

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถาบันพระบรมราชนก
17 พ.ค. 2562

สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 17 - 24 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
17 พ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
17 พ.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท
17 พ.ค. 2562

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562


Last Update

ดูทั้งหมด

16 พ.ค. 2562 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับพนักงานบันทึกข้อมูล หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 31 พฤษภาคม 2562

16 พ.ค. 2562 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2562

15 พ.ค. 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop)

15 พ.ค. 2562 ( รอบ 2 ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร 13 - 31 พฤษภาคม 2562

15 พ.ค. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

15 พ.ค. 2562 กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

14 พ.ค. 2562 รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

14 พ.ค. 2562 รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

14 พ.ค. 2562 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร

14 พ.ค. 2562 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหาร

ดูทั้งหมด

Top 5

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 17 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบเเข่งขันและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562
การประปาส่วนภูมิภาค,สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 24 พฤษภาคม 2562
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม รับสมัครวันที่ 21 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ขอนแก่น,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 2- 17 พฤษภาคม 2562