Update ล่าสุดวันนี้ 22 มิ.ย. 2567
ได้รับความนิยม

 

มาใหม่ล่าสุด
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี รวม 49 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2567 21 มิ.ย. 2567
สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ วันที่ 1 - 5 กรกฏาคม 2567 21 มิ.ย. 2567
สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2567 21 มิ.ย. 2567
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2567 20 มิ.ย. 2567
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 169 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2567 - 19 กรกฎาคม 2567 20 มิ.ย. 2567
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 20 มิ.ย. 2567
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 20 มิ.ย. 2567
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2567 19 มิ.ย. 2567
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2567 19 มิ.ย. 2567
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2567 19 มิ.ย. 2567