JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 7 เม.ย. 2563

หน้าแรก


Last Update

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2563
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2563
โพสวันที่ | 7 เม.ย. 2563
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 4 เม.ย. 2563
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 7 - 15 เมษายน 2563
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 7 - 15 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 3 เม.ย. 2563
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 29 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 29 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 3 เม.ย. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร  7 - 14 เมษายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 14 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 2 เม.ย. 2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 เมษายน 2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 20 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2563
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2563
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2563
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2563
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขยายเวลาการรับสมัคร 9 อัตรา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขยายเวลาการรับสมัคร 9 อัตรา
โพสวันที่ | 1 เม.ย. 2563
(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. | 788 อัตรา )กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. | 788 อัตรา )กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
โพสวันที่ | 31 มี.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มพัฒนาระบบ รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มพัฒนาระบบ รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง
โพสวันที่ | 27 มี.ค. 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 27 มี.ค. 2563
สวพ.3 ขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 เมษายน พ.ศ. 2563
สวพ.3 ขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 25 มี.ค. 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 25 มี.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
โพสวันที่ | 24 มี.ค. 2563
(ไม่เอาภาค ก) กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2563 - 16 เมษายน 2563
(ไม่เอาภาค ก) กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2563 - 16 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา วุฒิ ม.6 -ปวช.-ปวท. -ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา วุฒิ ม.6 -ปวช.-ปวท. -ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2563
ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. สามารถสมัครได้ มีเปิดภาค ก พิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
ไม่ผ่านภาค ก ก.พ. สามารถสมัครได้ มีเปิดภาค ก พิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 27 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 27 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2563
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 23 มี.ค. 2563
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563
โพสวันที่ | 20 มี.ค. 2563
สวพ.7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563
สวพ.7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 20 มี.ค. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 19 มี.ค. 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 19 มี.ค. 2563
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 19 มี.ค. 2563
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 17 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 19 มี.ค. 2563
สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
สถาบันบําราศนราดูร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2563
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย (ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย (ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
โพสวันที่ | 18 มี.ค. 2563
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 16 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 16 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 17 มี.ค. 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับสมัครครู 7 อัตรา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับสมัครครู 7 อัตรา
โพสวันที่ | 17 มี.ค. 2563
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับสมัครครู 7 อัตรา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับสมัครครู 7 อัตรา
โพสวันที่ | 17 มี.ค. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกและลูกจ้าง 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคมพ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกและลูกจ้าง 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคมพ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 16 มี.ค. 2563
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 58 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 24 เมษายน 2563
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 58 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม - 24 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 16 มี.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 14 มี.ค. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 13 มี.ค. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 13 มี.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร นักวิเคราห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร นักวิเคราห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
โพสวันที่ | 13 มี.ค. 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 มีนาคม 2563
โพสวันที่ | 13 มี.ค. 2563
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา
โพสวันที่ | 12 มี.ค. 2563

Top 5

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. | 788 อัตรา )กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 7 - 15 เมษายน 2563
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สุพรรณบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 7 - 14 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมประมง,ชุมพร
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 29 เมษายน พ.ศ. 2563Top 50 Tags จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพุทธชินราช เลย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เกษตร ชัยภูมิ ปทุมธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร หนองคาย ขอนแก่น ลำปาง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แพทย์แผนไทย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด ศูนย์อนามัยที่ 2 สสจเลย จาตุรนต์ ฉายแสง ราชบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ud สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 บุรีรัมย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง สระแก้ว ยโสธร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 พนักงานวางผังเมือง นนทบุรี กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สระบุรี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ระยอง สงขลา กรมหม่อนไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ประจำ