Update ล่าสุดวันนี้ 22 ก.พ. 2567
ได้รับความนิยม

 

มาใหม่ล่าสุด
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20 ก.พ. 2567
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 20 ก.พ. 2567
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 มีนาคม 2567 20 ก.พ. 2567
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 20 ก.พ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 20 ก.พ. 2567
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 52 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 19 ก.พ. 2567
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 19 ก.พ. 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 19 ก.พ. 2567
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 19 ก.พ. 2567