JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 29 พ.ค. 2563

หน้าแรก


Last Update

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  8 - 12 มิถุนายน 2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัคร  8 - 12 มิถุนายน 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 - 19 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง)  เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร  10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร  11 - 21 มิถุนายน 2563
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 21 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 29 พ.ค. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
สํานักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
สํานักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 28 พ.ค. 2563
กรมประมง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 27 พ.ค. 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 26 พ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสำนักบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 26 พ.ค. 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 25 พ.ค. 2563
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
โพสวันที่ | 25 พ.ค. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1869 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มิถุนายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1869 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัคร 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 22 พ.ค. 2563
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 21 พ.ค. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร   18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 21 พ.ค. 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 20 พ.ค. 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร ผู้วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูล สำนักจัดการข้อมูล 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เปิดรับสมัคร - 10 มิถุนายน 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร ผู้วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูล สำนักจัดการข้อมูล 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เปิดรับสมัคร - 10 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 20 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 20 พ.ค. 2563
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 20 พ.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2563
สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โพสวันที่ | 19 พ.ค. 2563

Top 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรมควบคุมโรค
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
กรมส่งเสริมสหกรณ์,อ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563Top 50 Tags สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักทางหลวงชนบท สำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ พระราม3 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นครราชสีมา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชลบุรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สิงห์บุรี สำนักงานเลขานุการไทยอียู เฟล็กที สำนักงานเลขานุการไทยอียู เฟล็กที กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานเลขานุการไทย อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วิดพื้น ช่างเทคนิคserviceengineerไฟฟ้าอิเล็คอิเล็คไฟ เด็กดีดอทคอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี สระบุรี สื่อการสอนภาษาจีน กองการยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต