JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ต.ค. 2562

หน้าแรก

สำนักงานประกันสังคม,หนองคาย
17 ต.ค. 2562

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กรมทางหลวง
17 ต.ค. 2562

รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

กรมการแพทย์
17 ต.ค. 2562

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พิษณุโลก
17 ต.ค. 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา ครั้งที่ 25/2562

กองโรคไม่ติดต่อ
16 ต.ค. 2562

กองโรคไม่ติดต่อ รับสมัครสอบคัดเลือกตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโครงการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 11–18 ตุลาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ต.ค. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562


Last Update

ดูทั้งหมด

15 ต.ค. 2562 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562

15 ต.ค. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37680 บาท [ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]

15 ต.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ]

15 ต.ค. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 4 อัตรา

15 ต.ค. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

14 ต.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 16 - 25 ตุลาคม 2562 ]

11 ต.ค. 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

10 ต.ค. 2562 กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

10 ต.ค. 2562 กรมปศุสัตว์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

9 ต.ค. 2562 ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ จำนวน 45 อัตรา [ 8 - 11 ตุลาคม 2562 ]

9 ต.ค. 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี 26 อัตรา นับอายุงานได้ (ไม่เอาภาค ก) สมัครออนไลน์ : 18 - 28 ตค 2562

9 ต.ค. 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 -16 ตุลาคม 2562 (เงินเดือน 18,000 บาท)

9 ต.ค. 2562 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ตุลาคม 2562)

8 ต.ค. 2562 กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 2 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

8 ต.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ดูทั้งหมด

Top 5

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ป.ตรี [ 16 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]
กรมการแพทย์,เชียงใหม่
กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 2 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ 4 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี 26 อัตรา นับอายุงานได้ (ไม่เอาภาค ก) สมัครออนไลน์ : 18 - 28 ตค 2562