งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
08/12/59 กรมศิลปากรรับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาคก วุฒิ ม.3-ม.6.-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 34 ตำแหน่ง
08/12/59 ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,600 บาท เปิดรับสมัคร 8 - 21 ธันวาคม 2559
08/12/59 UOB รับสมัครงานตำแหน่ง Privilege Banking - Client Advisor
08/12/59 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ นายช่างโยธา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 13,800 - 18,000 บาท
08/12/59 (ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
08/12/59 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด
08/12/59 (ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 12 อัตรา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
08/12/59 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
08/12/59 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08/12/59 ตำแหน่งงานว่าง ล่าสุด รับตั้งแต่ ม.6 - ปริญญาตรี (เงินเดือน 15,000-35,000 บาท)
08/12/59 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560
08/12/59 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,960 บาท
08/12/59 ตำแหน่งงานว่าง ล่าสุด รับตั้งแต่ ม.6 - ปริญญาตรี (เงินเดือน 15,000-35,000 บาท)
08/12/59 ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับ "โอกาส...ที่ไร้ขีดจำกัด"
08/12/59 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย THP Contact Center 1545
07/12/59 (ปวท.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 77 อัตรา)กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
07/12/59 (วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี) จำนวน 304 อัตรา สำนักงาน ก.ก. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
07/12/59 (วุฒิ ปวส.) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป